Νέες εγκαταστάσεις, Μεταβιβάσεις λογαριασμών, Αλλαγή στοιχείων

Αν είστε ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσέλθετε στο Συμβούλιο με την ταυτότητά σας, προσκομίζοντας το πωλητήριο έγγραφο ή τίτλο ιδιοκτησίας, και να καταβάλετε το δικαίωμα μεταβίβασης (το οποίο σήμερα ανέρχεται σε €10,00) και εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (η οποία σήμερα ανέρχεται σε €50,00). Νοείται ότι, θα πρέπει να γίνει εξόφληση του λογαριασμού (από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη) μέχρι την ημέρα που πωλήθηκε το υποστατικό.

Αν είστε ενοικιαστής, θα πρέπει να προσέλθετε στο Συμβούλιο με την ταυτότητά σας, προσκομίζοντας το ενοικιαστήριο έγγραφο, αν υπάρχει, διαφορετικά θα πρέπει να προσέλθετε με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος θα φέρει και την ταυτότητά του, για συγκατάθεση, και να καταβάλετε εγγύηση πληρωμής λογαριασμού (η οποία σήμερα ανέρχεται σε €100). Νοείται ότι θα πρέπει να εξοφληθεί ο λογαριασμός μέχρι την ημερομηνία που αναλαμβάνει ο νέος καταναλωτής και για τον λόγο αυτό προτρέπονται οι καταναλωτές όπως φέρουν μαζί τους την τελευταία λήψη του μετρητή.

Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για την εξέταση αίτησης εγκατάστασης νέου μετρητή περιλαμβάνουν: (1) Τοπογραφικό σχέδιο, (2) Τίτλο ιδιοκτησίας, (3) Άδεια οικοδομής, (4) Αρχιτεκτονικά σχέδια με κατόψεις, όψεις και τομές του κτιρίου. Εάν εγκριθεί η αίτηση υδροδότησης του υποστατικού σας, θα κληθείτε στη συνέχεια να καταβάλετε τα έξοδα και τέλη σύνδεσης και τα δικαιώματα ύδρευσης οικοδομής που προβλέπουν οι Κανονισμοί του Συμβουλίου.