button-e-invoice (gr)

empty-gr

Search

FaLang Language Switcher

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ δυνάμει των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2017 (Ν. 184(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε)

Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης καταρτίστηκε από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δυνάμει του άρθρου 7 του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (Ν. 184(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε). Σχετική είναι η Εγκύκλιος του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αρ. 03/2018 ημερομηνίας 04.09.2018.
Ο πιο κάτω Πίνακας περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που, είτε είναι προσβάσιμες στο κοινό απευθείας και δωρεάν από την Ιστοσελίδα του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (εφεξής ΣΥΛ), είτε αποστέλλονται στον διοικούμενο κατόπιν υποβολής αίτησης και με την καταβολή τέλους, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • Δεν περιέχονται σε αυτές προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται με την κείμενη νομοθεσία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και
  • Δεν αποτελούν τις κατά το Μέρος III του Ν 184(I)/2017 εξαιρούμενες πληροφορίες

Η πλειονότητα των πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση ο πολίτης είναι δημοσιευμένες ή δημοσιευτέες και ελεύθερα προσβάσιμες δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ΣΥΛ. Για τις πληροφορίες για τις οποίες αναφέρεται στον Πίνακα ότι διατίθενται στο κοινό με αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τις ζητήσουν με ενυπόγραφη αίτηση τους, που θα μπορούν να προμηθευτούν είτε από την ιστοσελίδα του ΣΥΛ είτε από τις εγκαταστάσεις του.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μέσω email στον αρμόδιο υπάλληλο που ορίζει παρακάτω το ΣΥΛ, ή θα υποβάλλονται στα ταμεία του ΣΥΛ αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο και θα μεταφέρονται από το προσωπικό του ΣΥΛ στον αρμόδιο υπάλληλο προς επεξεργασία. Για την επεξεργασία της αίτησης θα πρέπει να καταβάλλεται το οριζόμενο τέλος (αν προβλέπεται). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται στο ΣΥΛ και πρέπει να αναγράφει στην αίτησή του όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 9 του Νόμου 184(I)/2017 (όπως τροποποιήθηκε) και συγκεκριμένα:

(α) Ονοματεπώνυμο του αιτούντος.

(β) Διεύθυνση Επικοινωνίας και email ή τηλέφωνο.

(γ) Περιγραφή των συγκεκριμένων πληροφοριών που ζητούνται και αν ζητείται η επιβεβαίωση ή άρνηση κατοχής ή η παροχή τους. Σε περίπτωση αόριστων αιτημάτων οι αιτήσεις απορρίπτονται.

(δ) Μέθοδος Πρόσβασης στις Πληροφορίες: (1) Έντυπο αντίγραφο (2) Παροχή πρόσβασης του αιτούντος στο αρχείο (3) σύνοψη και περίληψη των πληροφοριών σε έντυπη μορφή. Επίσης μπορεί να επιλέξει την παραλαβή τους από το ΣΥΛ ή την αποστολή στη Διεύθυνσή του μέσω Ταχυδρομείου.

Αιτήματα με τα οποία ζητείται μόνο η κατάφαση ή η άρνηση του ΣΥΛ ως προς την κατοχή από μέρους του δημόσιων πληροφοριών, υποβάλλονται ατελώς.

Αν προβλέπεται χρέωση, η αίτηση θα τύχει επεξεργασίας μόνο μετά από την πληρωμή. Μετά την πληρωμή ο αρμόδιος υπάλληλος επεξεργάζεται το αίτημα και απαντάει εντός τριάντα (30) ημερών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικό Νόμο ή Κανονισμό. Η απάντηση μπορεί να είναι είτε θετική με αποστολή των πληροφοριών ή με οδηγίες πρόσβασης είτε αρνητική με την αντίστοιχη αιτιολογία.

Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος υπάλληλος θα επικοινωνήσει με τον αιτούντα οποτεδήποτε χρειαστεί περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία της αίτησης. Αν ο αιτών δεν παράσχει τις πληροφορίες, αν αυτές κρίνονται κρίσιμες για την επεξεργασία της αίτησης, αυτή απορρίπτεται (ενδεικτικά: αν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του αιτούντος, ή αν δεν ορίζεται κανένας τρόπος επικοινωνίας ή αποστολής στις πληροφορίες ή αν δεν ορίζεται για ποιες πληροφορίες ζητείται η πρόσβαση).

Για την επεξεργασία των σχετικών αιτημάτων, ως αρμόδιος υπάλληλος ορίζεται η κα. Ηλιάνα Παναγή, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Κατηγορίες Πληροφοριών

Τρόπος Πρόσβασης

Χρεώσεις (Δωρεάν/Με καταβολή τέλους)

Νομοθετικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας

 

https://lwb.org.cy/gr/about-larnaca-water-board/larnaca-water-board-moreinfo/law.html

Δωρεάν

Γενικές Πληροφορίες, Όραμα & Σκοποί

 

https://lwb.org.cy/gr/about-larnaca-water-board/larnaca-water-board-info/larnaca-water-board-mission.html

Δωρεάν

Πολιτιστική Προσφορά

 

https://lwb.org.cy/gr/education-sector/education/conferences-workshops.html#

Δωρεάν

Εξυπηρετούμενες Περιοχές

 

https://lwb.org.cy/gr/about-larnaca-water-board/larnaca-water-board-moreinfo/regional-water-supply-map.html

Δωρεάν

Πληροφορίες για τα Φράγματα

 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/page18_gr/page18_gr?opendocument

Δωρεάν

Εξυπηρέτηση Πελατών (Αιτήσεις, Διαχωρισμοί Οικοπέδων κ.λπ.)

 

https://lwb.org.cy/gr/customer-service/group-1/land-separations.html

Δωρεάν

Διατιμήσεις & Άλλες Χρεώσεις

 

https://lwb.org.cy/gr/fees-and-rights.html, https://lwb.org.cy/gr/fees-and-rights.html?view=topic&id=34

Δωρεάν

Οργανόγραμμα

 

https://lwb.org.cy/gr/about-larnaca-water-board/larnaca-water-board-info/organizational-chart.html

Δωρεάν

Προσωπικό

 

https://lwb.org.cy/gr/about-larnaca-water-board/larnaca-water-board-info/lwb-staff.html  

Δωρεάν

Εσωτερικές Διαδικασίες, Εγκύκλιοι Συμβουλίου

Οι Εσωτερικές Διαδικασίες και οι Εγκύκλιοι για θέματα που αφορούν άμεσα  τους καταναλωτές (π.χ. διαδικασία χορήγησης   έκπτωσης για υπόγεια διαρροή) δε δημοσιεύονται. Παρέχονται μόνο κατόπιν αίτησης υπό την επιφύλαξη ότι δεν περιέχονται προσωπικά δεδομένα τρίτου και δεν αποτελούν τις κατά το Μέρος III του Ν 184(I)/2017 εξαιρούμενες πληροφορίες.

Θα γίνεται υπολογισμός του κόστους για κάθε αίτημα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

https://lwb.org.cy/gr/contact-lwb.html

Δωρεάν

Προκηρύξεις (Διαγωνισμοί & Πράσινες Συμβάσεις, Θέσεις Εργασίας)

 

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/home.do, https://lwb.org.cy/gr/lwb-competitions/green-procurement.html, https://lwb.org.cy/gr/about-larnaca-water-board/larnaca-water-board-info/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.html

Δωρεάν

Ανάθεση Έργων

 

https://lwb.org.cy/gr/lwb-competitions/tender-awards.html

Δωρεάν

Ετήσιες Εκθέσεις & Οικονομικές Καταστάσεις

 

https://lwb.org.cy/gr/education-sector/education/annual-reports.html

Δωρεάν

 


Αίτηση σύμφωνα με τον Νόμο Ν 184(Ι)2017

Language Switcher -offcanvas

main menu