button-e-invoice (gr)

empty-gr

Search

FaLang Language Switcher

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ KAI ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛ

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ αναγνωρίζει ότι η δραστηριότητα του ενέχει αλληλεπιδράσεις προς το Περιβάλλον και Δεσμεύεται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος, περιλαμβανόμενης της προστασίας από εξάντληση φυσικών πόρων, να αναγνωρίζει τις Αλληλεπιδράσεις αυτές και τις σχετικές απειλές και ευκαιρίες και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο στα πλαίσια του δυνατού και εφικτού προκειμένου να Βελτιώνει Συνεχώς την Περιβαλλοντική Επίδοση του. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 και το EMAS. Ειδικότερα ο Οργανισμός δεσμεύεται για τα εξής:

 • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού.
 • Να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές που απαιτούνται ή έχει δεσμευθεί να τηρεί.
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Πλευρές των δραστηριοτήτων του και τις σχετικές απειλές και ευκαιρίες.
 • Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Πλευρές, και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.
 • Να παρακολουθεί, να ελέγχει και να μετρά τις Σημαντικές Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Επιπτώσεις.
 • Να παρακολουθεί, να ελέγχει, να μετρά, να αξιολογεί και να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές και οικολογικές επιδόσεις του σε σχέση με τους στόχους και σκοπούς του.
 • Να καθορίζει Σκοπούς και Στόχους βελτίωσης των περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 • Να θέσει μηχανισμό ελέγχου, ανασκόπησης και επανακαθορισμού των Σκοπών και Στόχων.
 • Να αναπτύξει μηχανισμό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του προσωπικού στην εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου αλλά και ευαισθητοποίησης αυτού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέσω της ενεργούς και έντονης συμμετοχής του προσωπικού.
 • Να χρησιμοποιεί βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες με αποτέλεσμα τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων των επιμέρους συμμετεχόντων επί σειρά ετών.
 • Να διαθέτει Ικανό και Έμπειρο Προσωπικό για την εκτέλεση όλων των κρίσιμων για το περιβάλλον εργασιών.
 • Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους και να διασφαλίζει την αειφόρο χρήση πόρων για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.
 • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου του.
 • Να παρέχει τις απαραίτητες υποδείξεις στους πελάτες του ώστε να υποστηρίζουν την προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας του Οργανισμού.
 • Να γνωστοποιεί τη πολιτική σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στον Οργανισμό ή για λογαριασμό του και να είναι διαθέσιμη στο κοινό.
 • Να γνωστοποιεί και να παρέχει πληροφορίες στο κοινό μέσω της επικυρωμένης περιβαλλοντικής δήλωσης του.

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μονόδρομος και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση.

Λάρνακα, Οκτώβριος 2022

 

Επικαιροποιημένη Περιβαλλοντική Δήλωση

Language Switcher -offcanvas

main menu