Search

FaLang Language Switcher

Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Δήμου Λάρνακας και των Συμβούλιων Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων Λάρνακας

Για τη δημιουργία και εφαρμογή έξυπνων τεχνολογικών συστημάτων με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη ανάπτυξη στη Λάρνακα

Μνημόνια συνεργασίας υπογράφτηκαν την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 μεταξύ του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομίας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Δήμου Λάρνακας και των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων Λάρνακας, με στόχο την ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη της πόλης της Λάρνακας, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο των προνοιών των Μνημονίων Συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν από κοινού για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα μετατρέψουν την πόλη της Λάρνακας σε «έξυπνη πόλη», με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση των κρίσιμων υποδομών της που σχετίζονται με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχετεύσεων, συστήματα υγείας καθώς και την ετοιμότητα της πόλης να διαχειριστεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πλήμμυρες, πυρκαγιές).

Τα Μνημόνια υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, εκ μέρους του Δήμου Λάρνακας, ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Βύρας και εκ μέρους των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεως Λάρνακας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας και Έπαρχος Λάρνακας κ. Οδυσσέας Χατζηστεφάνου και ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους αντίστοιχα.

Κατά την τελετή υπογραφής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι η διασύνδεση των πανεπιστημίων με την ευρύτερη κοινωνία είναι το κλειδί για την ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας μας. Σημείωσε ότι η αξία της επιστήμης έγκειται στην αλληλεπίδραση με την κοινότητα και τη θετική επίδρασή της στην καθημερινότητά μας και ότι τα Κέντρα Αριστείας έχουν ως στόχο την υλοποίηση εφαρμογών για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. «Είμαι βέβαιος ότι η συνέργεια του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» με το Δήμο Λάρνακας και τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος που οραματιζόμαστε για τον τόπο και τις/τους νέες/νέους μας», κατέληξε.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας, δήλωσε ότι σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα κορυφαίο βήμα προς την περαιτέρω υλοποίηση του οράματος και των στόχων του Δήμου για τη δημιουργία μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης που να σέβεται το φυσικό περιβάλλον, να προστατεύει τα δικαιώματα των δημοτών της, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της, με απώτερο στόχο τη μελλοντική και αρμονική της βιωσιμότητα για τις επερχόμενες γενεές. Μέσω της συνεργασίας αυτής, πρόσθεσε ο Δήμαρχος, θα καθοριστεί το πλαίσιο στρατηγικής για τη δημιουργία της «έξυπνης πόλης της Λάρνακας» η οποία θα προσβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της πόλης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (ΣΥΛΑ) και Έπαρχος Λάρνακας, κ. Οδυσσέας Χατζηστεφάνου, ανέφερε ότι απώτερος στόχος αυτής της συνεργασίας για το ΣΥΛA είναι η εξασφάλιση υποστήριξης από το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» για την υλοποίηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της λειτουργίας και διαχείρισης ευφυών συστημάτων ύδρευσης. Αυτές οι δράσεις, πρόσθεσε, θα συμβάλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας του ΣΥΛΑ και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες του, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τους εθνικούς μας στόχους για εξοικονόμηση και προστασία του νερού, ενός φυσικού πόρου που βρίσκεται σε ανεπάρκεια στον τόπο μας.

Ο Γενικός Διευθυντής Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε ότι το ΣΑΛ προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο που θα διαδραματίσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός για ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της Κύπρου για οικονομική και περιβαλλοντικά μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. Για το σκοπό αυτό, πρόσθεσε, το ΣΑΛ θα συνεργαστεί με το «Κοίος» για τη μελέτη και ανάπτυξη ενός καινοτόμου ψηφιακού προγράμματος του ΣΑΛ, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και ενίσχυση της ικανότητας λήψης κρίσιμων αποφάσεων βάσει δεδομένων, που αφορούν τη λειτουργία του δικτύου λυμάτων και ομβρίων.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομίας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, σημείωσε ότι το Κέντρο, μέσω του Κόμβου Καινοτομίας του (KIOS Innovation Hub), επιδιώκει τη σύναψη ερευνητικών συνεργασιών με δημόσιους φορείς και οργανισμούς που εμπλέκονται στη διαχείριση, λειτουργία και ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, με στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και την παροχή τεχνογνωσίας για βελτίωση των λειτουργιών τους. Αυτό στη συνέχεια, θα επιφέρει σημαντικό όφελος για την οικονομία και κοινωνία του τόπου, καθώς θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και θα βελτιωθεί αισθητά η ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Τέλος Ανακοίνωσης

Language Switcher -offcanvas

main menu