button-e-invoice (gr)

empty-gr

Search

FaLang Language Switcher

Αποκοπές και Επανασυνδέσεις

Αποκοπές και Επανασυνδέσεις

Όταν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης θα επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 10% επί του οφειλόμενου ποσού και θα αποκόπτεται η υδατοπρομήθεια χωρίς άλλη ειδοποίηση. Για την επαναφορά της υδατοπρομήθειας θα επιβάλλεται επιπρόσθετα δικαίωμα επανασύνδεσης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε €35 εντός κανονικών ωρών λειτουργίας και €55 εκτός κανονικών ωρών λειτουργίας του Συμβουλίου πλέον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση αποκοπής ή αποσύνδεσης της παροχής σε υποστατικό που υδροδοτείται από το Συμβούλιο για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, το Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει ως προϋπόθεση επανασύνδεσης, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται, την καταβολή τέτοιου δικαιώματος που αφορά τα έξοδα αγοράς καινούριου υδρομετρητή το οποίο σήμερα ανέρχεται σε €25 πλέον ΦΠΑ.

Το Συμβούλιο προβαίνει σε επανασύνδεση παροχής μόνο εφόσον ικανοποιηθεί ότι η εγκατάσταση από τον κύριο αγωγό προς το υποστατικό είναι σε καλή κατάσταση και σε διαφορετική περίπτωση, το Συμβούλιο δύναται να απαιτεί ως προϋπόθεση επανασύνδεσης τη δαπάνη νέας εγκατάστασης υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

Προσωρινή Διακοπή

Κάθε καταναλωτής μπορεί να ζητήσει να διακοπεί προσωρινά η υδατοπρομήθεια στο υποστατικό του για λόγους ασφάλειας υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

Σε περίπτωση που καταναλωτής δε χρειάζεται πλέον την παροχή νερού ή έχει μετακομίσει ή πωλήσει το υποστατικό του θα πρέπει να ειδοποιεί σχετικά το Συμβούλιο. Μη έγκαιρη πληροφόρηση ενδεχομένως να κοστίσει στον καταναλωτή περισσότερα.

Language Switcher -offcanvas

main menu