Search

FaLang Language Switcher

Απώλειες Νερού

Μέρος της ποσότητας νερού που διοχετεύεται στο δίκτυο υδατοπρομήθειας δεν καταγράφεται από τους υδρομετρητές των καταναλωτών λόγω ανακριβειών, λανθασμένων ενδείξεων των υδρομετρητών και άλλων συναφών αιτιών, ή και λόγω απωλειών. Οι απώλειες αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε διαρροές που δεν μπορούν να εντοπιστούν εγκαίρως ή ζημιές που προξενούνται στο δίκτυο από τρίτους. Το ποσοστό της μη τιμολογηθείσας ποσότητας νερού περιορίστηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα πριν από την περίοδο 2008 - 2009 που εφαρμόστηκαν τα περιοριστικά μέτρα στην παροχή νερού. Σημειώνεται ότι σε περιόδους εφαρμογής περιοριστικών μέτρων στην παροχή νερού δεν μπορούν να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα αναφορικά με τα επίπεδα του ατιμολόγητου νερού, επειδή το δίκτυο παραμένει κενό για μεγάλες χρονικές περιόδους και η πίεση του νερού είναι μικρότερη από τη συνηθισμένη. Υπο αυτές τις συνθήκες η συστηματική παρακολούθηση και ο εντοπισμός υπόγειων αφανών διαρροών είναι ανέφικτος, γι΄ αυτό και το ποσοστό του ατιμολόγητου νερού μετά την αποκατάσταση συνεχούς παροχής νερού εκτοξεύεται σε δυσανάλογα ψηλά επίπεδα. Μετά από επίμονη και επίπονη προσπάθεια το ποσοστό του ατιμολόγητου νερού έχει επανέλθει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, δεδομένου ότι τούτο αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους του Συμβουλίου, η επίτευξη του οποίου μεθοδεύεται με τη χρήση του πλέον σύγχρονου ηλεκτρονικοακουστικού εξοπλισμού εντοπισμού αφανών διαρροών και με την αντικατάσταση σταματημένων και παλιών υδρομετρητών, ώστε η καταγραφή της κατανάλωσης να γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το 2020, με την ανάληψη της υδατοπρομήθειας του Δήμου Αραδίππου από το ΣΥΛ, το ποσοστό του ατιμολόγητου νερού αυξήθηκε σε 29%, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που υφίστανται με το δίκτυο της περιοχής της Αραδίππου. Σημειώνεται ότι, το ποσοστό του ατιμολόγητου νερού μέσα στις περιοχές της Λάρνακας διατηρείται στο 20% περίπου, παρά την αύξηση στη διαφορά καταγραφής του νερού στην είσοδο και την έξοδο των υδατοδεξαμενών, λόγω ανακρίβειας των υδρομετρητών του ΤΑΥ στην εισαγωγή των δεξαμενών που παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια. Το Συμβούλιο ευελπιστεί ότι με την εφαρμογή ορθών πολιτικών διαχείρισης δικτύου, το αυξημένο ποσοστό που παρατηρείται στο δίκτυο της Αραδίππου θα μπορέσει να μειωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια σε αποδεκτά επίπεδα.

   

 

Στον χώρο της ιστοσελίδας μας ‘Τομέας Επιμόρφωσης --> Εκδόσεις & Έντυπα’   υπάρχει η ‘Δήλωση Πολιτικής του ΣΥΛ για τον περιορισμό του Ατιμολόγητου Νερού (Non-Revenue Water)’  όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.

Language Switcher -offcanvas

main menu