Σάββατο, 20 01, 2018

FaLang Language Switcher

Search

Παραγωγή Νερού

Το Συμβούλιο εξασφαλίζει το μέγιστο 6,0 εκατ. κυβικά μέτρα νερού το χρόνο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των σημερινών πελατών του.  Η μεγαλύτερη ποσότητα νερού προέρχεται από τα Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας (Κ.Σ.Υ), ενώ συνεχίζουν να εξασφαλίζονται μικρές ποσότητες νερού και από τις ιδιόκτητες γεωτρήσεις του Συμβουλίου.  Η τιμή αγοράς του νερού από τα Κ.Σ.Υ όπως έχει καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ανέρχεται σήμερα σε €0,77/κ.μ.

 

Language Switcher -offcanvas

main menu