Search

FaLang Language Switcher

Περιοχές Υδατοπρομήθειας

Το δίκτυο υδροδότησης είναι χωρισμένο σε 21 περιοχές διανομής νερού. Η διανομή νερού μέσα από το δίκτυο γίνεται με τη βαρύτητα. Κάθε περιοχή διανομής νερού τροφοδοτείται από ένα σημείο στο οποίο είναι μόνιμα εγκαταστημένα όργανα μέτρησης παροχής και πίεσης. Οι μετρήσεις των οργάνων μεταφέρονται τηλεμετρικά στο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα τηλελέγχου - τηλεχειρισμού. Με το υφιστάμενο σύστημα ελέγχεται σήμερα η χλωρίωση του νερού στις υδατοδεξαμενές, η παροχή νερού προς κάθε περιοχή διανομής και η πίεση του νερού κατάντη των βαλβίδων πιέσεως.

Οι 21 περιοχές διανομής νερού στις οποίες είναι χωρισμένο το δίκτυο υδροδότησης του Συμβουλίου φαίνονται στο Χάρτη Περιοχών Υδροδότησης.

Language Switcher -offcanvas

main menu